Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування

Збірник наукових праць містить публікації про нові розробки в царині точного приладобудування, метрології, оптико-електронних систем, автоматизації та інтелектуалізації контрольно-вимірювальних пристроїв, технологій виготовлення деталей прецизійних приладів.
Збірник зареєстрований у Переліку фахових видань ВАК України, у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, РІНЦ eLIBRARY.ru,
Google Scholar,  BASE, WorldCat, OpenAIRE, надходить до низки міжнародних реферативних баз.
Мови публікацій - українська, російська, англійська

ISSN (Print) 0321-2211 ISSN (Online) 2663-3450


№ 56(2) (2018)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВІГАЦІЙНИХ ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ ІНЕРЦІАЛЬНИХ МОДУЛІВ PDF
Pavlo Myronenko, Oleksii Pavlovskyi 5-10

МЕТОДИ І СИСТЕМИ ОПТИЧНО-ЕЛЕКТРОННОЇ ТА ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ

ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ І РОЗРАХУНОК АБЕРАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЛЕСКОПІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Nina Artioukhina, Laura Peroza, R Fedortsev, Shoaeb Hasan AL Mahmoud 11-17
АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ФОТООБ`ЄКТИВА З ВИПРАВЛЕНОЮ ДИСТОРСІЄЮ PDF
Viacheslav Sokurenko, Dmytro Bondarchuk 18-24
КОРЕЛЯЦІЙНО-ОПТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ГОЛОГРАФІЧНОЇ АСОЦІАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ PDF
Halina V. Bogatyryova, Peter V. Polyanskii, Christina V. Felde, Yevhen V. Zelinskyi 24-37

КОНТРОЛЬ І ДІАГНОСТИКА ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ В ПРИЛАДОБУДУВАННІ

МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПЛАСТИНИ ЗІ ЗВАРНИМ ШВОМ PDF
Serhii Tsybulnyk, Maksym Khotsevych, Anna Tovber 38-44

НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ

ПОБУДОВА МОДЕЛІ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ДИСКОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА З КІЛЬЦЕВИМ ЕЛЕКТРОДОМ В ПЕРВИННОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОЛІ PDF
Oleg Petrishchev, Константин Bazilo 45-49
ПІДВИЩЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ТА КОНСТРУКТИВНОЇ НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ PDF
Ivan Korobko, Olesya Drachuk 50-55
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНІ ДО МІСЦЯ ПОШКОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КАБЕЛЮ PDF
Konstantin Shevchenko, Oleksii Yanenko, Tatiana Klotchko, Yu. Shtefura 55-59
ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ В РЕЗИСТИВНИХ КОЛАХ ЗАРЯДУ СУПЕРКОНДЕНСАТОРІВ PDF
Oleh Biletskyi, Vitalii Kotovskyi 59-66

ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В ПРИЛАДОБУДУВАННІ

АНАЛІТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ГЛАДКОСТІ СПОЛУЧЕННЯ ПОВЕРХОНЬ І ТРАЄКТОРІЙ ФОРМОУТВОРЕННЯ ДЛЯ ЇХ ОБРОБКИ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК PDF
Alexander Leshchenko 67-75
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ УТВОРЕННЯ САМООРГАНІЗОВАНИХ ПРИРОДНО-ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ У МІЖКОНТАКТНОМУ ПРОСТОРІ ПАР ТЕРТЯ В ПРОЦЕСІ РІЗАННЯ PDF
Artak Sahradyan, Violeta Simonyan, Sonya Vardanyan 76-83
МОДЕЛЮВАННЯ МІЛКОДИСПЕРСНОЇ ТВЕРДОТІЛЬНОЇ ЗОНИ ПРИСУТНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБ’ЄКТУ РІЗНОЇ КРИВИЗНИ ПОВЕРХНІ PDF
Volodymyr Skytsiuok, Tatiana Klotchko 84-90

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ВИТРАТИ РІДИННОФАЗНИХ СЕРЕДОВИЩ PDF
Ivan Korobko, Anna Pysarets, Andrii Misiats 91-96

ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ ПРОНИКНЕННЯ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У БІОЛОГІЧНИЙ ОБ`ЄКТ ПРИ УЛЬТРАФОНОФОРЕЗІ PDF
Mykola Tereshchenko, Grigory Tymchik, Serhii Pankov, Mykola Chuhrayev 97-103
ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕЙТРЕЙСИНГОВОЇ АБЕРОМЕТРІЇ ОКА PDF
Vitaliy Kovalskyi, Petro Yaganov 103-111
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ НАДВИСОКОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА БІОЛОГІЧНІ ТКАНИНИ PDF
Daria Plaksa, Nikolai Tereshchenko, Sergey Matvienko 111-116