Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування http://visnykpb.kpi.ua/ <p><span id="result_box" lang="uk"><span class="hps">Збірник наукових праць</span> <span class="hps">містить</span> <span class="hps">публікації</span> <span class="hps">про нові розробки</span> <span class="hps">в</span> <span class="hps">царині</span> <span class="hps">точного приладобудування</span>, метрології, <span class="hps atn">оптико-</span>електронних <span class="hps">систем</span><span id="result_box" lang="uk">, автоматизації та</span> і<span class="hps">нтелектуалізації</span><span class="atn"> контрольно-</span>вимірювальних <span class="hps">пристроїв,</span> <span class="hps">технологій виготовлення</span> <span class="hps">деталей</span> <span class="hps">прецизійних</span> <span class="hps">приладів, біомедичної інженерії.</span><br /><span class="hps">Збірник</span> зареєстрований у<span class="hps"> Переліку</span> <span class="hps">фахових видань категорії Б</span> <span class="hps">України, спеціальності 151, 152, 153, 163, 173 </span>, індексується у міжнародних <span class="hps">наукометричних</span> <span class="hps">базах</span> </span>WorldCat, <span id="result_box" lang="uk">OpenAIRE, </span>BASE, <span lang="uk">Index Copernicus, </span><span id="result_box" lang="uk">Google Scholar. Видання представлено у реферативній базі даних (РБД) «Україніка наукова», "Українські наукові журнали" та виданні УРЖ «Джерело», у базі даних бібліотеки НАНУ ім. В.Вернадського, НТБ ім. Г. Денисенка</span><span id="result_box" lang="uk">.</span></p> <p><span id="result_box" lang="uk"><span class="hps">Мови</span> <span class="hps">публікацій</span> <span class="hps">-</span> <span class="hps">українська, російська</span>, англійська</span></p> <p><span lang="uk">ISSN (Print) 0321-2211 ISSN (Online) 2663-3450<br /></span></p> National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» uk-UA Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування 0321-2211 <p>Авторське право на публікацію залишається за авторами.</p> <p>Автори можуть використовувати власні матеріали в інших публікаціях за умови посилання на збірник наукових праць "Вісник Київського політехнічного інституту. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ" як на перше місце видання та на Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» як на видавця.</p> <p>Автори публікують свої статті в збірнику на умовах ліцензії Creative Commons:</p> <ol> <li>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY 4.0</a>, яка дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li> <li>Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li> <li>Політика журналу дозволяє розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на динаміці цитування опублікованої роботи.</li> </ol> <p> Видавець (КПІ ім. Ігоря Сікорського) має право за будь-якого використання цього видання зазначати своє ім'я або вимагати такого зазначення.</p> <p>Редакційна колегія залишає за собою право розміщувати опубліковані в збірнику статті в різних інформаційних базах для надання відкритого доступу до матеріалів з метою популяризації наукових досліджень та підвищення цитованості авторів.</p> ФАНТОМНА МОДЕЛЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВІРУСНИХ ОБ’ЄКТІВ ПРИ ПАНДЕМІЇ. ЧАСТИНА 2 http://visnykpb.kpi.ua/article/view/221461 <p><strong>Вступ.</strong> Попередній розгляд проблеми розповсюдження вірусів у просторі, досліджений авторами [1], доводить, що характер їх руху є залежним від особливостей формотворення цих об’єктів, а тому було визначено основні аспекти залежності геометричних розмірів зони присутності об’єктів при взаємодії з іншими об’єктами, в тому числі на польовому рівні. Оскільки дослідження проводились у припущенні щодо формалізації ідеальної структури зони присутності (розповсюдження) матеріальних частинок, актуальність подальшого дослідження підтверджується вимогами до необхідності визначення реальних розмірів потоків.</p><p><strong>Результати дослідження. </strong>Основною метою цього дослідження було продовження створення моделі розповсюдження вірусів як матеріальних частинок у навколишньому просторі. Як наслідок аналітичного моделювання особливостей характеру розповсюдження тіла вірусу в навколишньому середовищі показано, що вірус як фізичний об’єкт знаходиться під постійною дією різних сил на шляху від джерела до споживача. На останньому етапі у приповерхневому шарі він гальмується, хоча назвати це повноцінним гальмуванням навряд чи можливо, оскільки при сталому імпульсі скорочується довжина вільного пробігу. У приповерхневому шарі потік середовища має турбулентне обтікання поверхні. На підставі проведеного дослідження визначено, що саме геометрична форма, а точніше його фантом, відіграють основну роль при його русі у середовищі. Таким чином, моделювання руху частинок у просторі показало, що як фізичний об’єкт вірус не може утворювати жорстку ситуацію удару, оскільки має досить велику панданну зону з рецепторів. Панданна зона вірусу має низку розріджених рецепторів, які значно пом’якшують удар.</p><p><strong>Висновки. </strong>Отже, розглянуто особливості розповсюдження потоку вірусів у навколишньому середовищі за наявності певних умов взаємодії об’єктів. Обґрунтовано аналітичну модель розповсюдження потоків вірусних об’єктів як потоків матеріальних частинок у просторово-часових координатах та визначено основні особливості такого руху в приповерхневих середовищах об’єкту та на віддаленні від нього.</p><p>У подальших дослідженнях фантомна модель розповсюдження потоків вірусних об’єктів у просторі потребує моделювання руху, та торкання поверхні об’єкта на рівні різних типів торкання залежно від стану їх взаємодії.</p> Volodymyr Skytsiouk Tatiana Klotchko Авторське право (c) 2021 Рівні права 2020-12-26 2020-12-26 60(2) 72 83 10.20535/1970.60(2).2020.221461 АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ПОКАЗАНЬ ВІД ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ. Частина 2 http://visnykpb.kpi.ua/article/view/221452 <p>Прилади обліку енергоносіїв встановлюються і працюють за дуже різноманітних експлуатаційних умов. Зняття показань з вимірювальних приладів, установлених у важкодоступних місцях або місцях з обмеженим доступом, традиційним способом (візуально) ускладнене або унеможливлене та потребує значних зусиль з боку обслуговуючого персоналу. Пріоритетним завданням при цьому постає своєчасне та безпомилкове зняття актуальних показань з усіх приладів обліку. Вирішенням цієї проблеми є дистанційне зняття та передача показань. Сучасні системи передачі показань від приладів обліку позбавлені таких проблем як несвоєчасна і некоректна подача даних з приладу обліку завдяки реалізації віддаленого доступу до лічильника.</p><p>Характерними особливостями застосування бездротових мережевих технологій для створення автоматизованих систем передачі показань від приладів обліку енергоносіїв є повна відмова (за можливістю) або зменшення кількості кабельних ліній до елементів системи (сенсорів, вимірювальних приладів, контролерів, пристроїв керування тощо); швидкість і легкість розгортання; суттєве зниження часових і фінансових витрат на етапах проєктування, розгортання і експлуатації мережі.</p><p>У статті розглянуто бездротові технології, що набули застосування для створення автоматизованих систем передачі показань від приладів обліку енергоносіїв, їх технічні характеристики і особливості застосування. Наведено приклади схем організації систем.</p><p>Результати проведеного дослідження виявили, що сучасні технології та використання стандартизованих протоколів обміну інформацією забезпечують можливість поєднання у мережі приладів обліку різних виробників; не мають обмежень за кількістю приєднаних лічильників; забезпечують надійний захист даних, які передаються.</p><p>Перспективою подальшої роботи є дослідження особливостей створення комбінованих автоматизованих систем передачі показань від приладів обліку енергоносіїв.</p> Anna Pysarets Yevgeniy Pysarets Авторське право (c) 2021 Рівні права 2020-12-26 2020-12-26 60(2) 58 65 10.20535/1970.60(2).2020.221452 АНОДНІ СИСТЕМИ ГНУЧКИХ ТОНКОПЛІВКОВИХ ЛІТІЙ-ІОННИХ АКУМУЛЯТОРІВ http://visnykpb.kpi.ua/article/view/221281 <p>Завданням до виконання дослідницької роботи було покращення експлуатаційних характеристик літій-іонних акумуляторів, а саме, збільшення показників питомої енергії та питомої потужності, збільшення кількості циклів заряду-розряду, покращення технологічності виробництва, розширення температурного експлуатаційного діапазону та зменшення собівартості виробництва джерел енергії.</p><p>Аналіз існуючих технологій виробництва літій-іонних акумуляторів дав можливість врахувати недоліки та технологічні обмеження, що надихнуло на виникнення нового підходу до створення електродних систем на інших фізичних принципах.</p><p>У роботі розглянуто вдосконалення технології отримання анодних систем для літій-іонних акумуляторів з використанням плівки графіту з нанесенням на неї плівки кремнію. Отриманий результат, при використанні запропонованої методики, показує збільшення іонної провідності електродів, що відбувається в основному внаслідок зменшення опору кордонів зерен. Це обумовлено декількома причинами, а саме зменшенням концентрації діелектричних домішок у поверхневому шарі.</p><p>Також у роботі досліджувалась анодна система електрода літій-іонного акумулятора, отримана за допомогою вакуумного напилення на гнучку тонку органічну плівку (найчастіше полістирол), з нанесеним на неї тонко плівковим мідним електродом, на який методом високочастотного магнетронного осадження наносилися шар графіту і кремнію, дотримуючись ряду технологічних вимог.</p><p>Запропонований у роботі метод полягає в отриманні тонкого плівкового нанорозмірного електродного матеріалу для літій-іонних акумуляторів на основі сформованих з кластерів графіту і кремнію плівок, які отримують в дві стадії магнетронного розпилення графітної та кремнієвої мішені в плазмі, з використанням аргону і добавки кисню.</p><p>Застосування магнетронного розпилювального пристрою і мішеней з графіту та кремнію дозволяє управляти структурою нанесення шарів вуглецю та кремнію. Розроблена технологія магнетронного напилення забезпечує контроль і повторюваність товщини шару.</p> Valeriy Rodionov Sergiy Soroka Evgenii Rodionov Авторське право (c) 2021 Рівні права 2020-12-26 2020-12-26 60(2) 22 26 10.20535/1970.60(2).2020.221281 ОДНОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ БІСО ПІДВИЩЕНОЇ ТОЧНОСТІ НА ОСНОВІ КВАТЕРНІОННОГО РІВНЯННЯ ОРІЄНТАЦІЇ І ВИМІРЮВАНЬ КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ http://visnykpb.kpi.ua/article/view/221274 <p>Вступ. Обчислювальні алгоритми безплатформних інерційних навігаційних систем (БІНС) можна розділити на навігаційні алгоритми, які перетворюють вихідні сигнали акселерометрів у шукані координати місця розташування об'єкта та алгоритми орієнтації, які перетворюють вихідні сигнали гіроскопів у кути орієнтації рухомого об'єкта [1]. При цьому для вирішення навігаційної задачі необхідно двічі інтегрувати прискорення, а для вирішення завдання орієнтації – інтегрувати диференціальні кінематичні рівняння орієнтації, що зв'язують виміряну кутову швидкість об'єкту з параметрами орієнтації. <br />У роботі йде мова про автономні методи позиціонування на основі інформації про кутову швидкість руху об'єкта без використання інформації про лінійне прискорення, тому далі розглядаються обчислювальні алгоритми орієнтації, що складають найважливішу частину БИНС – безплатформову інерціальну систему орієнтації (БІСО).<br />У статті розглядаються похибки алгоритмів, побудованих на використанні кватерніонних рівнянь орієнтації, при чому у якості основної характеристики точності алгоритмів БІСО прийнято дрейфи цих похибок.</p><p>Основна частина. Дослідження алгоритмів проводиться шляхом моделювання роботи бортового обчислювача відповідно до розглянутих алгоритмів. Кінцевим результатом комп'ютерного моделювання є встановлення залежності дрейфів похибок чисельного інтегрування рівняння орієнтації від кроку опитування датчиків при різних значеннях частоти і амплітуди кутових коливань основи. Розглянуто чотири однокрокових алгоритми - реверсивний, на основі модифікованого методу Ейлера, побудований методом Пікара двома послідовними наближеннями і авторський на основі комбінування формул перших двох алгоритмів. Досліджено залежності дрейфів похибок від різниці фаз між коливаннями об'єкта навколо двох його ортогональних осей. Показано, що найбільші за величиною дрейфи в усіх випадках спостерігаються при конічному русі об'єкта. Проведено модельні дослідження залежностей амплітудних дрейфів від кроків опитування і частоти коливань у безрозмірній формі. Показано суттєве збільшення точності у нового алгоритму порівняно з усіма іншими розглянутими.<br />Висновки. Точність за дрейфами похибок запропонованого алгоритму в 2600 разів перевищує аналогічну точність використовуваного реверсивного алгоритму. Незначною видозміною формули однокрокового алгоритму вдалося підвищити точність на кілька порядків, практично не змінюючи обсяг обчислень. Отримані результати дозволяють розширити область використання алгоритмів БІСО і прогнозувати їх точність при різних рухах основи.</p> Yuriy Lazarev Vadim Avrutov Pavlo Mironenko Sergiy Davydenko Oleksandr Sapegin Авторське право (c) 2021 Рівні права 2020-12-26 2020-12-26 60(2) 5 15 10.20535/1970.60(2).2020.221274 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ http://visnykpb.kpi.ua/article/view/221463 Викладено вимоги до оформлення рукопису статті Tatiana Klotchko Авторське право (c) 2021 Рівні права 2020-12-26 2020-12-26 60(2) 84 86 10.20535/1970.60(2).2020.221463 ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ОЗОТОКЕРІТО-ПАРАФІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФІЗІОТЕРАПІЇ http://visnykpb.kpi.ua/article/view/221455 <p>У роботі розглянуті особливості мікрохвильових випромінювань матеріалів для фізіотерапії. Проведений аналіз досліджень відомих учених щодо аспектів застосування озокрито-парафінової суміші у фізіотерапії показав доцільність визначення рівня власних полів матеріалів. На прикладі озокерито-парафінових аплікацій розглянуто наявність та зміни рівня випромінювання в міліметровому діапазоні протягом технологічного циклу процедури. Показано, що важливою складовою фізіотерапевтичних процедур є мікрохвильове електромагнітне випромінювання, утворюване нагрітою озокерито-парафіновою сумішшю. З використанням розробленої авторами експериментальної установки проведені дослідження випромінювальної здатності озокериту, парафіну та їх сумішей в мікрохвильовому діапазоні. Рівень випромінювання чистого озокериту за максимальної терапевтичної температури матеріалів (+50 °С) складає 5,1×10<sup>‑13</sup> Вт (або ≈ 2,55×10<sup>‑13</sup> Вт/см<sup>2</sup>) і співставлений з електромагнітним випромінюванням (ЕМВ) тіла людини. Рівень ЕМВ чистого парафіну за цієї температури сягає тільки 0,71×10<sup>‑13</sup> Вт, що набагато менше, ніж у людини. Проведено порівняння потужності випромінювання матеріалів з рівнем випромінювання тіла людини. Показано, що в процесі проведення процедури зміна температури призводить до появи позитивних та від’ємних потоків мікрохвильового випромінювання, які мають різний вплив на тіло людини.</p><p>Визначено розподіл відносної випромінювальної здатності озокерито-парафінової суміші з різними відсотковими домішками парафіну та динамічні зміни рівня випромінювання матеріалів у процесі їх охолодження. Отримані результати експериментальних досліджень дозволили оцінити взаємодію електромагнітного випромінювання озокерито-парафінових сумішей з власним електромагнітним випромінюванням людини та більш зважено підходити до вибору режимів лікування.</p> Oleksii Yanenko Sergiy Peregudov Konstantin Shevchenko Boris Grubnik Авторське право (c) 2021 Рівні права 2020-12-26 2020-12-26 60(2) 66 71 10.20535/1970.60(2).2020.221455 ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХОНЬ ВИРОБІВ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ 3D ДРУКУ http://visnykpb.kpi.ua/article/view/221450 <p class="normal"><strong>Вступ. </strong>У статті розглянуто питання підвищення якості зменшення кількості поверхневих дефектів, збільшення точності формування шарів, виготовлення деталей методом тривимірного друку.</p><p class="normal">Проведено аналіз існуючих рішень серед методів та систем пошарового наплавлення, аналізуються варіанти уникнення необхідності використання підтримуючих структур, уникнення “ступінчастого ефекту”, а також поліпшення механічних властивостей друкованих виробів, таких як аеродинаміка, опір перпендикулярним навантаженням тощо, внаслідок використання непланарного тривимірного друку.</p><p class="normal">Доведено необхідність забезпечення зворотного зв‘язку в механізмі подачі філаменту в робочий простір обладнання.</p><p class="normal"><strong>Результати дослідження</strong>. Проведено порівняння якості отриманих виробів та експлуатаційних характеристик процесу друку зразкових виробів без та із застосуванням розробленого пристрою зворотного зв‘язку. На підставі порівняння встановлено однозначне підвищення якості (зменшення кількості поверхневих дефектів) та точності отримуваних виробів при застосуванні запропонованої в роботі конструкції пристрою зворотного зв‘язку.</p><p class="normal"><strong>Висновки.</strong> Розглянуто особливості підвищення якості виготовлення деталей методом 3D друку шляхом забезпечення зворотного зв‘язку в механізмі подачі філаменту з метою забезпечення більш рівномірного подавання матеріалу в зону формування 3D виробу.</p><p class="normal">Проведено порівняння якості отриманих виробів та експлуатаційних характеристик процесу друку зразкових виробів без застосування розробленого пристрою зворотного зв‘язку та із ним. За результатами цього порівняння встановлено однозначне підвищення якості (зменшення кількості поверхневих дефектів на 88 %) та точності отримуваних виробів (до 96 %) при застосуванні запропонованої конструкції пристрою зворотного зв‘язку.</p> O. Novakovsky M. Rud Victor Antoniuk M. Bondarenko Авторське право (c) 2021 Рівні права 2020-12-26 2020-12-26 60(2) 52 57 10.20535/1970.60(2).2020.221450 РОЗРОБКА CFD МОДЕЛІ ТУРБІННОГО ВИТРАТОМІРА ГАЗУ http://visnykpb.kpi.ua/article/view/221413 <p>Сучасний стан досліджень турбінних витратомірів газу показує, що для реалізації процесу вибору їхніх оптимальних параметрів застосування лише теоретичного підходу є недостатнім, оскільки він багато в чому базується на емпіричному підході. Нині для детального аналізу і прийняття рішень при розгляді задач створення ефективних засобів вимірювання витрати і кількості рідинно- і газофазних середовищ все більше імплементують технології обчислювальної гідрогазодинаміки або CFD технології, тому що саме вони дозволяють проникнути всередину процесу взаємодії потоку із чутливими елементами приладу, а отже врахувати і компенсувати недоліки застосовуваної раніше класичної теорії.</p><p>Дана стаття направлена на створення CFD моделі турбінного витратоміра газу, яка дає можливість відтворити роботу його первинного перетворювача в процесі обертання і врахувати особливості взаємодії плинного потоку вимірюваного середовища з турбінним чутливим елементом. Наведено методологію створення моделі турбінного витратоміра на базі 3D сітки з рухомою і стаціонарною частинами у програмному комплексі ANSYS CFX. Методологія складається з п’яти основних етапів, які за потреби можна доповнити параметризаційним дослідженням для оптимізації параметрів конструкції первинного вимірювального перетворювача. Розроблена модель дає змогу побудувати калібрувальну характеристику турбінного витратоміра, змінюючи швидкість потоку (витрату) і фізичні властивості вимірюваного середовища, а також вийти на стаціонарну швидкість обертання турбінки. Робота розпочалася з моделі стаціонарного стану, щоб забезпечити прийнятний початковий рівень, як умову подальшого моделювання. Ці результати далі можуть бути введені в модель перехідного стану.</p><p>В ході моделювання було оцінено характеристику зміни рушійного моменту на колесі турбіни в діапазоні витрат, отримано лінії течії і вектори швидкостей в обчислювальному домені. Запропонована модель може виявитися корисною при створенні сучасних конструкцій турбінних витратомірів газу.</p> Iryna Gryshanova Ivan Korobko Авторське право (c) 2021 Рівні права 2020-12-26 2020-12-26 60(2) 27 32 10.20535/1970.60(2).2020.221413 ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕКТРОНІВ У НІТРИДАХ ІНДІЮ І ГАЛІЮ http://visnykpb.kpi.ua/article/view/221422 <p>Нові можливості при створенні напівпровідникових приладів відкривають трикомпонентні напівпровідники. Одним з перспективних трикомпонентних напівпровідників є нітрид індію-галію In<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N, який розглядають як твердий сплав бінарних сполук − нітриду індію InN і нітриду галію GaN. Прогнозування перспектив створення приладів на основі In<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N можливо при ґрунтовному дослідженні електричних властивостей складових його бінарних нітридів; нітриду індію і нітриду галію. У науковій літературі для вказаних нітридів переважають дослідження холлівської рухливості, температурна залежність якої описана у вузькому діапазоні значень концентрації домішки, та відповідність результатів моделювання експериментальним отримують введенням коригувальних коефіцієнтів.</p><p>Метою даної роботи є розрахунок для InN і GaN температурної залежності дрейфової рухливості електронів у широкому діапазоні ступеня легування напівпровідників і вибір вихідних параметрів матеріалів, що дозволяють отримати найкращу відповідність експериментальним результатам.</p><p>Для досліджених нітридів проведено чисельне моделювання процесів розсіювання для типових видів домішкового (на нейтральних атомах та іонах домішки) і фононного (акустичне, полярне оптичне, міждолинне) механізмів; розраховані і проаналізовані значення швидкостей розсіювання імпульсу. Вперше для нітридів індію і галію розрахована температурна залежність дрейфової рухливості електронів у широкому діапазоні значень концентрації легуючої домішки. Проведена верифікація результатів моделювання. Розраховані поле-швидкісні характеристики методом релаксаційних рівнянь та зіставлені з результатами, отриманими методом Монте-Карло. Для досліджуваних нітридів запропоновані вихідні параметри, що забезпечують узгодження з експериментальними даними при моделюванні транспортних властивостей електронів у режимі слабкого електричного поля.</p><p>Результати чисельного моделювання вказують на перспективність створення на основі InN і GaN високоефективних, швидкодіючих, потужних приладів різного призначення.</p> Tetiana Saurova Elena Semenovskaya Maksim Emelianov Авторське право (c) 2021 Рівні права 2020-12-26 2020-12-26 60(2) 32 39 10.20535/1970.60(2).2020.221422 МОДУЛЯЦІЙНИЙ ОПТИЧНИЙ ВИМІРЮВАЧ ВІДСТАНІ З ФАЗОЧАСТОТНИМ ПЕРЕТВОРЕННЯМ СИГНАЛУ http://visnykpb.kpi.ua/article/view/221436 <p class="Default">Оптичні вимірювачі (світлодалекоміри) дозволяють проводити вимірювання відстаней до різноманітних об’єктів в багатьох сферах життєдіяльності людини. Побудова оптичних вимірювачів відстані проводиться з використаннях двох основних методів: імпульсного та фазового. Кожний із них має свої недоліки та переваги. Так, імпульсний метод забезпечує широкий діапазон відстаней з прийнятною точністю, а фазовий – високу точність, але на малих відстанях.</p><p class="Default">Авторами статті запропоновано метод вимірювання відстані з фазочастотним перетворенням інформаційних сигналів та створений на цій основі модуляційний вимірювач відстані, який має певні переваги і, перш за все, забезпечує розширення меж вимірювання відстані.</p><p class="Default">Розроблено алгоритм вибору частоти модуляції та її співвідношення з частотами квантування, який забезпечує фазовий зв'язок між періодами (а в кінцевому стані між фазовими співвідношеннями) частоти модуляції і квантування та виділеним фазовим інтервалом. Для збільшення стабільності частоти модуляції світлового потоку, опорної частоти та частот квантування, виділеного інформаційного фазового інтервалу, використано єдиний кварцовий генератор. Введена функція структурного регулювання електронної шкали із зміною її вагомості, що дозволяє підвищувати точність і роздільну здатність вимірювача. Забезпечена можливість цифрової обробки сигналів (інтегрування, визначення середнього рівня, математичної обробки та виділення інформації щодо вимірюваної відстані) для зниження шумових впливів, підвищення стабільності параметрів сигналу та точності його вимірювання.</p> Oleksii Yanenko Konstantin Shevchenko Tatiana Klotchko Авторське право (c) 2021 Рівні права 2020-12-26 2020-12-26 60(2) 40 46 10.20535/1970.60(2).2020.221436 ЕТАЛОННА БАЗА ВИМІРЮВАННЯ СИЛИ http://visnykpb.kpi.ua/article/view/221439 <p>Вимірювання сили є важливим аспектом при випробуваннях та визначеннях характеристик агрегатів, деталей машин та матеріалів, будівельних матеріалів і конструкцій, якості металургійної продукції, а також під час оцінки відповідності перетворювачів сили та ваги. Метою даного дослідження є вибір оптимальної схеми та методології відтворення, зберігання та передавання розміру одиниці сили в країні, а також забезпечення її простежуванності до міжнародної системи одиниць вимірювань SI.</p><p>У роботі проаналізовано сучасні методи відтворення, зберігання та передачі розміру одиниці сили, а саме еталонні установки безпосереднього навантаження, гідравлічного підсилювання, важільного підсилювання та системи (групи) декількох перетворювачів сили, які можуть застосовуватися у якості еталонних метрологічними інститутами та калібрувальними лабораторіями. Розглянуто основні принципи роботи зазначених вище еталонних установок відтворення розміру одиниці сили, включаючи складові невизначеності вимірювання та природу їх походження із можливістю подальшого врахування при складанні бюджету невизначеності. Це дозволить в подальшому більш ретельно підійти до створення математичної відтворення розміру одиниці сили та планування експериментальної частини подальшого дослідження. Проаналізовано калібрувальні та вимірювальні можливості провідних світових метрологічних установ, які зберігають різні класи еталонних установок відтворення розміру одиниці сили, а саме діапазони відтворення розміру, невизначеності вимірювання, особливості експлуатації, габаритні розміри тощо.</p><p>Обґрунтовано доцільність створення державного еталона одиниці сили на підґрунті методу важільного підсилення, завдяки забезпеченню високої точності, компактності у порівнянні із іншими класами установок і легкості обслуговування, що дозволить посісти гідні позиції серед провідних світових метрологічних інституцій.</p> O. V. Tsiporenko Авторське право (c) 2021 Рівні права 2020-12-26 2020-12-26 60(2) 46 51 10.20535/1970.60(2).2020.221439 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОПТОТЕХНІКИ ДЗЕРКАЛЬНИХ АНАСТИГМАТІВ http://visnykpb.kpi.ua/article/view/221280 <p>У статті наведено результати аналізу особливостей проєктування дзеркальних анастигматів. Системи дозволяють виправити три аберації третього порядку; в них забезпечено зручне розміщення площини зображення, захищеної від стороннього світла спеціальними блендами. Виділено групу дзеркальних анастигматів із збільшеним полем зору, а також відмічено області схемних рішень світлосильних дзеркальних об'єктивів для реєстрації об’єктів із слабким випромінюванням. Встановлено перспективні варіанти із суміщеними вершинами парних та непарних дзеркал; системи з трьох та чотирьох дзеркал із проміжним зображенням, складених з двох базових модулів. <br />Виокремлені тенденції розвитку конструктивних компактних схем: схеми з подвійним відбиттям від головного дзеркала з трьома відбиттями, а також чотиридзеркальні системи з моноблоком із першого та четвертого дзеркала. Повна відсутність хроматичних аберацій, висока роздільна здатність, допустимі хвильові критерії якості зображення забезпечують відмінні можливості застосування дзеркальних анастигматів.<br />Вони можуть застосовуватись в оптичних приладах, які працюють у різних областях спектру (від ультрафіолетової до інфрачервоної): у системах супутникового сканування (фотографування) земної поверхні, у геодезичних приладах, військовій і спеціальній техніці та низці інших галузей. Властивості приймачів випромінювання, прийомних пристроїв і спектральні характеристики відбиваючих покриттів можуть обмежувати діапазон довжин хвиль застосування дзеркальної оптики.<br />Недоліками дзеркальних анастигматів можуть бути великі габарити і технологічні складності та проблеми виготовлення складних асферичних поверхонь, а також значне екранування та він’єтування при збільшенні поля зору. <br />Роботи останніх років із розрахунку дзеркальних систем показали, що деякі традиційні теоретичні уявлення не є достатніми для розв’язанні сучасних задач оптотехніки, тому дослідження в частині дзеркальних анастигматів різного степеня складності, що дозволяють вдосконалювати оптичні характеристики, отримали широке розповсюдження в обчислювальній практиці.</p> Nina Artioukhina Авторське право (c) 2021 Рівні права 2020-12-26 2020-12-26 60(2) 16 21 10.20535/1970.60(2).2020.221280