Редакційний штат

Головний редактор

  1. Григорій Семенович Тимчик, Національний технічний університет України «КПІ» м. Київ. П-т Перемоги, 37, Україна

Заступник головного редактора

  1. Valentine G. Kolobrodov, НТУУ "КПІ" ПБФ каф. ООЕП, Україна

Відповідальний редактор

  1. Tatiana R. Klotchko, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", приладобудівний факультет, Україна

Відповідальний секретар

  1. Анна Валеріївна Писарець, НТУУ "КПІ", Україна