DOI: https://doi.org/10.20535/1970.50(2).2015.57786

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ДОКЛІНІЧНИХ ОЗНАК ПАРКІНСОНІЗМУ

Tatiana Klotchko, Volodymyr Skytsiouk, Julia Kovalenko

Анотація


У статті йдеться про актуальні проблеми визначення ознак паркінсонізму на тлі інших, здебільшого споріднених специфічних захворювань, для раннього діагностування та лікування.

Наведено існуючі наразі апаратурні методи виявлення доклінічних ознак паркінсонізму, їх особливості. Поставлено на меті задачу створення методологічних закономірностей, на основі яких будуть обгрунтовані нові принципи апаратурного діагностування паркінсонізму, зокрема захворювання Паркінсона.


Ключові слова


методологія; доклінічні ознаки; паркінсонізм

Повний текст:

PDF

Посилання


V. N. Shtok, O. S. Levin, N. V. Fedorova. Ekstrapiramidnyye rasstroystva: Rukovodstvo dlya vrachey [Extrapyramidal disorders: A Guide for Physicians]. Moscow: MIA, 2002. - 175 с. (Russian)

Rektor I., Rektorová I., Kubová D. Vascular parkinsonism – an update. J Neurol Sci., 2006, Vol. 248, №1-2, pp.185-191.

Trufanov Ye.A. Asimmetriya dvigatel'nykh sindromov u bol'nykh bolezn'yu Parkinsona [Asymmetry of motor syndromes in patients with Parkinson's disease]. Bukovins'kiy medichniy vísnik, 2015, Vol.. 19, № 2(74), pp. 199-202. (Russian)

Ye.A. Kalinina, YU.N. Bezdol'nyy. Epidemiologicheskiye issledovaniya parkinsonizma: metodicheskiye rekomendatsii [Epidemiological studies of Parkinson's disease: guidelines]. Moscow: RGMU im. N.I. Pirogova, 2010. – 50 p. (Russian)

J.Winikates, J. Jankovic Clinical correlates of vascular parkinsonism. Arch Neurol., 1999, Vol. 56, pp.98-102.

Levin O.S. Kak lechit' parkinsonizm ne pri bolezni Parkinsona [How to treat Parkinson's disease Parkinson's disease is not]. Trudnyy patsiyent, 2008, №5-6, pp.1-10. (Russian)

S. B. Sayutina, N. YU. Rozhkova. Kognitivnyye narusheniya u patsiyentov s bolezn'yu parkinsona i khronicheskoy tserebral'noy ishemiyey [Cognitive impairment in patients with Parkinson's disease and chronic cerebral ischemia]. Sibirskiy meditsinskiy zhurnal, 2012, № 6, pp.62-64. (Russian)

Levin O.S. Sovremennyye podkhody k diagnostike i terapii flyuktuatsiy pri bolezni Parkinsona [Current approaches to diagnosis and therapy of fluctuations in Parkinson's disease]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii, 2006, № 12, pp.74-80. (Russian)

Ye.A. Aleksandrova, M.A. Ustimkina, A.V. Gustov i dr. Akselerometricheskaya diagnostika moshchnosti tremora pri bolezni Parkinsona v protsesse terapii [Accelerometer diagnostic power of tremor in Parkinson's disease during therapy]. Meditsinskiy al'manakh, 2011, № 1(14) mart, pp. 191-193. (Russian)

V.L. Golubev, R.K. Magomedova. Spektral'nyy analiz variabel'nosti chastotno-amplitudnykh kharakteristik drozhaniya pri essentsial'nom tremore i drozhatel'noy forme bolezni Parkinsona [Spectral analysis of the variability of frequency amplitude jitter essential tremor and tremor form of Parkinson's disease]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii, 2006, №1, pp. 43-48. (Russian)

J. Jancovic, J.D. Frost. Quantitative assessment of parkinsonian and essential tremor: clinical application of triaxial accelerometry. Neurology, 1981, 31, pp. 1235—1240.

L.J. Findley, W.C. Koller. Handbook of tremor disorders. New York: Marcel Dekker, Inc 1995.

Chang K. C. Effect of Amantadine on Corneal Endothelium in Subjects with Parkinson’s Disease. Ophthalmology, 2010, Vol. 117, Iss. 6, pp. 1214 - 1219.

Matsui H. The relation between visual hallucinations and visual evoked potential in Parkinson disease. Clin. Neuropharmacol, 2005, Vol. 28, pp. 79–82.

Skytsiouk V., Klotchko T. Physics technology TONTOR: monograph. Saarbruecken (Germany): ID LAP Lambert Academic Publishing, 2015. - 332 p. (Russian)

I.N.Bronshteyn, K.A. Semendyayev. Spravochnik po matematike dlya inzhenerov i uchashchikhsya vtuzov. 13-ye izd., ispravl. Moscow: Nauka. Gl. red. fiz.-mat. lit., 1986. – 544 p. (Russian)

Skytsiouk V., Klotchko T. Pandanna zona pol'ovikh struktur abstraktnoí̈ sutností. BULLETIN of National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”. Series INSTRUMENT MAKING, 2012, Is. 44, pp. 92 – 98. (Ukrainian)
Copyright (c) 2019 Рівні права