Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування

Збірник наукових праць містить публікації про нові розробки в царині точного приладобудування, метрології, оптико-електронних систем, автоматизації та інтелектуалізації контрольно-вимірювальних пристроїв, технологій виготовлення деталей прецизійних приладів.
Збірник зареєстрований у Переліку фахових видань ВАК України, у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, РІНЦ eLIBRARY.ru,
Google Scholar,  BASE, WorldCat, OpenAIRE, надходить до низки міжнародних реферативних баз.
Мови публікацій - українська, російська, англійська

ISSN (Print) 0321-2211 ISSN (Online) 2663-3450


№ 57(1) (2019)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВІГАЦІЙНИХ ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ

АПРОКСИМАЦІЯ НЕПЕРІОДИЧНИХ СИГНАЛІВ В СИСТЕМАХ БАГАТОКЛАСОВОЇ ДІАГНОСТИКИ PDF
Serhii Tsybulnyk, Iryna Komenchuk 5-13
КОМПЛЕКС СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СТЕНДОВОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ХАРАКТЕРИСТИК НИЗЬКОЧАСТОТНИХ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ PDF
Pavlo Myronenko, Oleksii Pavlovskyi, Vadym Avrutov 14-19
СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РУХОМ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ГІРОТЕОДОЛІТУ В НЕГІРОСТАБІЛІЗОВАНІЙ ПЛОЩИНІ PDF
Anatolii Boyarchuk, Pavlo Myronenko, Serhii Murakhovsky 19-25

МЕТОДИ І СИСТЕМИ ОПТИЧНО-ЕЛЕКТРОННОЇ ТА ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ

ПОРІВНЯННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ШУМІВ ЗОБРАЖЕНЬ ТЕПЛОВІЗІЙНОГО КАНАЛУ ОГЛЯДОВИХ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ PDF
Nataliia Balakhonova, Volodymyr Mykytenko, Rostyslav Pashkov 26-35
ВПЛИВ КОМБІНОВАНОГО СПОСОБУ РЕЄСТРАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ОБ'ЄКТІВ З ВЕЛИКИМ ДІАПАЗОНОМ ЯСКРАВОСТІ НА МОДУЛЯЦІЙНУ ПЕРЕДАВАЛЬНУ ФУНКЦІЮ РЕЗУЛЬТУЮЧОГО ЗОБРАЖЕННЯ PDF
Diana Pivtorak 35-42

КОНТРОЛЬ І ДІАГНОСТИКА ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ В ПРИЛАДОБУДУВАННІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХИБОК ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИКЛІЧНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ ЗА ЇХ НЕРЕГУЛЯРНОЇ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ PDF
Volodymyr Dolynenko, Evgen Shapovalov, Taras Skuba, Yurii Kuts, Oleksandr Levchenko, Myhailo Redka 43-48

НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ

ВЛАСТИВОСТІ АРСЕНІДУ АЛЮМІНІЮ-ГАЛІЮ В ІМПУЛЬСНОМУ РЕЖИМІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ PDF
Tetiana Saurova, Victoria Bors 49-55
ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ВИТРАТИ З ТІЛАМИ ОБТІКАННЯ ЗА УМОВ ВПЛИВУ АСИМЕТРІЇ ПОТОКУ PDF
Ivan Korobko, Anna Pysarets 56-61

ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В ПРИЛАДОБУДУВАННІ

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЗОНИ ПРИСУТНОСТІ АБСТРАКТНОГО ОБ’ЄКТУ НА ТОЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТИ ПОВЕРХНІ PDF
Volodymyr Skytsiouk, Tatiana Klotchko, Michael Bulyk 62-71

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

СПРОЩЕНИЙ АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКА АДІАБАТИ ПЕРЕГРІТОЇ ПАРИ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ PDF
Oksana Slabyk, Fedir Matiko, Leonid Lesovoy 72-78

ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЖОРСТКИХ МЕДИЧНИХ ЕНДОСКОПІВ PDF
Амір Імієв, Ігор Чиж 79-84
РАНЖУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ ОРГАНІЗМУ ГРУПИ ОСІБ ЗА ПОКАЗНИКАМИ АКТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ, ЩО ОЦІНЮЮТЬСЯ ЗА ДАНИМИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ PDF (English) PDF (English)
Aleksandr P. Shuliak, Patrick Hénaff, Andrii Shachikov, Dmytro Kulakhmetov, Roman Haponenko 84-96
ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ТЕРМОГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ PDF
V. Schevchenko, S. Nazarchuk, V. Dunaevskiy, V. Maslov, V. Kotovskiy, V. Timofeyev 96-101
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РІЗНИЦІ ДОВЖИНИ НИЖНІХ КІНЦІВОК НА БІОМЕХАНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ХОДИ PDF
Valentine Tsapenko, Mykola Tereshchenko 102-107
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОН ПРИСУТНОСТІ АБСТРАКТНИХ БІОТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
Volodymyr Skytsiouk, Tatiana Klotchko 108-115