DOI: https://doi.org/10.20535/1970.51(1).2016.77756

ЗАСТОСУВАННЯ НАКЛАДНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ В ІМПУЛЬСНОМУ ВИХРОСТРУМОВОМУ КОНТРОЛІ

Julia I. Lysenko, Oleksandr L. Dugin, Yurii V. Kuts, Anatoliy G. Protasov

Анотація


В статті розглянуто застосування імпульсного режиму збудження накладних вихрострумових перетворювачів з метою розширення функціональних можливостей вихрострумового неруйнівного контролю. Наведено модель вихрострумового перетворювача в імпульсному режимі збудження вихрових струмів та проаналізовано процес формування реакції системи «вихрострумовий перетворювач – об’єкт контролю» у вигляді загасаючого гармонічного коливання. Представлено методику оброблення сигналу перетворювача та визначення амплітудних і фазових характеристик цього сигналу на основі його дискретного перетворення Гільберта, обговорені можливості статистичного опрацювання отриманих характеристик та їх використання для оцінювання фізико-механічних параметрів об’єкта контролю. Можливості імпульсного вихрострумового неруйнівного контролю проілюстровано прикладами контролю виробів з різних матеріалів та їх діелектричних покриттів, зокрема встановлено зв’язок загасання та частоти сигналу перетворювача від товщини покриття та матеріалу об’єкта контролю. Подано експериментальні результати оцінювання товщини діелектричного покриття на магнітній основі та електропровідності матеріалу зразків. Проаналізовано вплив зміни глибини тріщини в об’єкті контролю на інформативні параметри інформаційного сигналу накладного ВСП. Встановлено загальний характер залежності декременту та частоти сигналів накладного вихрострумового перетворювача в імпульсному режимі збудження від товщини діелектричного покриття та глибини тріщини в об’єкті контролю.

Ключові слова


імпульсний вихрострумовий неруйнівний контроль; перетворення Гільберта; амплітудна та фазова характеристики; декремент; частота сигналу; глибина тріщини; товщина покриття

Повний текст:

PDF

Посилання


Teterka AY Selective vihrostrumova defektoskopіya / AY Teterka, ZT Nazarchuk; National Academy of Sciences of Ukraine. Fіz.-fur. іn-m IM. GV Karpenko. - L., 2004. - 247 p. [in Ukrainian]

Uchanіn VM Nakladnі vihrostrumovі peretvoryuvachі podvіynogo diferentsіyuvannya: [monograph]; National Academy of Sciences of Ukraine, Fіz.-fur. іn-m IM. GV Karpenko. - Lviv: Spolom, 2013. - 268 p. [in Ukrainian]

Klyuev VV Nondestructive testing and diagnostics: Handbook 2 m / VV Klyuev. Moscow: Engineering, 2003. - V. 2: Eddy current testing. - 688 p. [in Russian]

Vasic D. Pulsed Eddy-Current Nondestructive Testing of Ferromagnetic Tubes / D. Vasic, V. Bilas, D. Ambrus // IEEE Trans. Instrum. Meas. – 2004. – vol. 53, no. 4. – pp. 1289-1294.

Methods of non-destructive testing. Ed. R. Sharpe. Moscow: Mir, 1972. - 496 p. [in Russian]

Petrik V., Protasov A., Dugin A. Telemetric Eddy Current Defectoscope // "Scientific Proceedings NTSM": Proceedings of the international. Conf. "Days FOR 2014", 17-21 chervnya, 2014. Sozopol, 2014. - № 150. - C. 34 - 36.

J. J. Lysenko, Y. V. Kuts, V.F. Petrik, O.L Dugіn. Experimental study of large eddy-current products Control System // "Scientific Proceedings NTSM": Materials Internat. Conf. "Days of the Tax Code in 2013", 17-21 chervnya, 2013r, Sozopol, 2013. - number 139, pp. 72 - 74. [in Russian]

Kuts I. V., J. J. Lysenko. PULSED EDDY CURRENT NON-DESTRUCTIVE TESTING OF THE COATING THICKNESS ON MAGNETIC BASE // BULLETIN of National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”. Series INSTRUMENT MAKING. – 2015. – Is. 49, pp. 68 – 74. [in Ukrainian]

Kuts I. V. Pulsed Eddy Current Non-Destructive Testing of the Coating Thickness / Kuts Iu. V., Protasov A. G., Lysenko Iu. Iu., Dugin O. L // The e-Journal of Nondestructive Testing: XI European Conference on Non-Destructive Testing 2014, Prague, 06-10 October 2014. – 2014. – vol. 19, no.12. Aviable at:

http://www.ndt.net/events/ECNDT2014/app/content/Paper/187_Lysenko_Rev1.pdf
Copyright (c) 2020 Рівні права