DOI: https://doi.org/10.20535/1970.51(1).2016.77753

МЕТРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ШИРОКОДІАПАЗОННОГО СПЕКТРОКОМПАРАТОРА

Leonid A. Mikheenko, Alina A. Bakharevych

Анотація


Проблематика. Для нашого часу відомі спектрокомпаратори, особливо вищих розрядів, за думкою фахівців вже не задовольняють вимогам до них, по-перше, за динамічним діапазоном радіометричних величин, що порівнюють, та загальною похибкою компарування, у котрій основну долю складають похибки позиціювання компаратора відносно випромінювачів і похибки установки коефіцієнта ослаблення. Тому доцільно розробити компаратор із широким діапазоном пропускання оптичного випромінювання.

Мета дослідження. Метрологічний аналіз оригінального широкодіапазонного спектрокомпаратора на основі двох оптично-сполучених інтегруючих сфер і розробка рекомендацій з його проектування із заданими точністними параметрами.

Результати дослідження. Отримано рівняння, що дозволяють розрахувати та порівняти метрологічні характеристики компараторів.

Висновки. Проаналізовано метрологічні характеристики широкодіапазонного спектрокомпаратора для прецизійної радіометрії. Показано, що при використанні сучасної елементної бази спектрокомпаратор значно перевершує відомі аналоги.


Ключові слова


спектрокомпаратор; метрологічний аналіз; радіометрія; інтегруюча сфера

Повний текст:

PDF

Посилання


B.I. Golyb, L.F. Kotyuk and L.Y. Kuzin, Basics provide unity of Optical and Physical Measurements. Moscow, Russia, 2006, 151 p. [in Russian]

V.G Kolobrodov, L.A Mіkheenko and V.І. Mikitenko, Poster Accs for calculating energical performance fiber for based space devises. Kyiv, Ukraine: Naukovi Visti NTUU KPI, 2003, 98 – 104 p. [in Ukrainian]

L.A. Mіkheenko and V.І. Mikitenko, Methods, tools and metrology software calibration standard radiators. Kyiv, Ukraine: Naukovi Visti NTUU KPI, 2008, 94 – 99 p. [in Ukrainian]

E.S. Voropay, Technique fotometrycs high amplitude permission. Moscow, Russia, 1988, 208 p. [in Russian]

L.A. Mіkheenko and A.A. Baharevych, Energy analysis and design principles based on wide-spektrokomparator optically coupled integrable areas. Vinnitsa, Ukraine: Herald of Vinnitsa Polytechnic Institute, 2015, №4, 134 – 140 p.. [in Ukrainian]

F.V Kushnir, Elektronicradiomeasurement. St. Petersburg, Russia, Energoatomizdat, 1983, 320 p. [in Russian]

M.M. Gurevich, Fotometrics. St. Petersburg, Russia, Energoatomizdat, 1983, 320 p. [in Russian]

V.G Kolobrodov, V.I Mikitenko and L.A. Mіkheenko, The theory of diffuse emitter based integrating. Kyiv, Ukraine: Naukovi Visti NTUU KPI, 2005, №4, 106 – 114 p. [in Ukrainian]

Journal «A Guide to Reflectance Coatihgs and Materials» http://labsphere.com/solutions-by-industry/lighting
Copyright (c) 2020 Рівні права