СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ АЛГОРИТМІВ БІСО НА ОСНОВІ РІВНЯННЯ ПУАССОНА

Yuri F. Lazarev, Alena O. Sandiy

Анотація


Синтезовані алгоритми різних наближень для визначення параметрів орієнтації в безплатформенній інерціальній системі орієнтації (БІСО), що входить до складу безплатформенної інерціальної навігаційної системи (БІНС). Комп'ютерним моделюванням досліджено основні характеристики похибок та надано рекомендації щодо застосування алгоритмів.

Використання матричного рівняння Пуассона в безплатформенній інерціальній системі навігації має певні переваги, - не потрібні додаткові перетворення для перепроектування вектора прискорення з пов'язаної в земну систему координат, а визначення орієнтації основи спирається тільки на операції з матрицями.


Ключові слова


синтез алгоритмів; безплатформенна інерціальна система орієнтації (БІСО); бесплатформенна інерціальна навігаційна система (БІНС); матричне рівняння Пуассона; вектор прискорення

Повний текст:

PDF

Посилання


Lazarev Ju. F. Rezul'taty v-testirovanija tochnosti bezrazgonnyh algoritmov besplatformennyh inercial'nyh sistem orientacii [Results v-testing accuracy unacceleration algorithms of strapdown inertial orientation]. X International Scientific and Technical Conference “Girotehnologii, navigacija, upravlenie dvizheniem i konstruirovaniem aviacionno-kosmicheskoj tehniki”. The collection of reports NTUU “KPI”, 2015, pp. 475-482. [in Russian]

Panov A.P. Matematicheskie osnovy teorii inercial'noj orientacii [Mathematical foundations of the theory of inertial orientation]. Nauk. Dumka, 1995, 280 p. [in Russian]

Lazarev Ju. F. Rozroblennya i modelyuvannya algory`tmiv bezplatformovoyi sy`stemy` oriyentaciyi: Elektron. navch. Posib. [Development of algorithms and modeling systems strapdown Orientation: Electronic teach. guidances]. NTUU “KPI”, 2011, 135 p. [in Ukrainian]
DOI: https://doi.org/10.20535/1970.51(1).2016.77311

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Рівні права