DOI: https://doi.org/10.20535/1970.50(2).2015.57770

ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ПОХИБКИ ДЛЯ ВЕРСТАТІВ З CNC. Частина 2

Volodymyr I. Skytsiouk

Анотація


У попередній низці статей [1, 2, 3] вже розглядалися точка, крапка та риска як технологічні елементи впливу на загальну точність реалізації виробу. Було показано, яким чином утворюється геометрія цих елементарних фігур та який вплив вони мають як елементи відліку координат та розмірів. У статті [1] продовженні було показано, яким чином утворюються поля похибок у реальних координатних системах. Визначено поняття про уявну координатну систему та її зв'язок з реальною. Показано наявність функції реалізації та її вплив на кінцевий продукт виробництва. Тому у цій статті буде розглянуто фізико-математичне підґрунтя утворення поля похибок та який вплив на нього мають точка, крапка, риска та лінія як елементи формотворення координат.


Ключові слова


точка; крапка; риска; лінія; поле похибки; градієнт; дивергенція

Повний текст:

PDF

Посилання


Skytsiouk V. І. The basis of modeling spatial error for machine tools with CNC (Part 1). Bulletin of NTUU “KPI”. Series INSTRUMENT MAKING, 2015, Is. 49(1), pp. 127 – 133. (Ukrainian)

Skytsiouk V.І., Weintraub М.А.. Scope of line as object adjustment device (Part 2). Bulletin of NTUU “KPI”. Series INSTRUMENT MAKING, 2009, Is.37, pp.152-161.(Ukrainian)

Skytsiouk V. І. The concept of technological dots (points) in high-precision measurement systems. Bulletin of NTUU “KPI”. Series INSTRUMENT MAKING, 2007, Is. 33, pp.164-170 (Ukrainian)

Precision manufacturing in mechanical engineering and instrument-making; edit. V.М. Gavrilov. Moscow, Mashinostroenie, 1973, - 567 p. (Russian)

Bronshtein I.N., Semendiaev К.А. Mathematical Handbook. Moscow, Nauka, 1967. – 608 p. (Russian)
Copyright (c) 2020 Рівні права