DOI: https://doi.org/10.20535/1970.50(2).2015.57668

КОМПЛЕКСНА АЛГОРИТМІЧНА КОМПЕНСАЦІЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ДРЕЙФУ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КАНАЛУ ТРЬОХОСНОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА У СКЛАДІ БІНС

Sergei Golovach

Анотація


Представлено метод комплексної алгоритмічної компенсації температурного дрейфу вимірювального каналу трьохосного акселерометра у складі БІНС. Даний метод ґрунтується на визначенні нормованих апроксимуючих функцій за допомогою отриманої апріорної інформації у вигляді сигналів чутливих елементів акселерометрів, що встановлені в термостабілізованому об‘ємі та температурного датчика, встановленого в електронному блоці обробки аналогових сигналів. Цей метод дозволяє виконувати термокомпенсацію всього вимірювального каналу трьохосного акселерометра без додаткового калібрування аналогово-цифрових перетворювачів.

Ключові слова


акселерометри; вимірювальний канал; температурний дрейф; апроксимація

Повний текст:

PDF

Посилання


Венгеровский Л.В. Системы термостатирования в радиоэлектронике / Л.В.Венгеровский, А.Х.Ванштейн. – М. : Энергия, 1969г.

Официальный сайт производителя Texas Instruments [Электронный ресурс] : Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS). – Режим доступа: http://www.ti.com/lsds/ti/data-converters/precision-adc-less-10msps-technical-documents.page

Пат. 2399156 Российская Федерация, МПК7 H 03 M 1/10, H 03 M 1/06. Способ коррекции погрешностей аналого-цифрового преобразования и устройство для его осуществления [Текст] / Валиков В. В.; патентообладатель ООО "Научно-производственное объединение "МИР". – № РД0075560; заявл. 18.09.2009; опубл. 10.09.2010. – 3 с.: ил.

IEEE, 2005. IEEE Recommended Practice for Inertial Sensor Test Equipment, Instrumentation, Data Acquisition and Analysis // IEEE Std. 1554-2005.

Claudia C., Meruane Naranjo. Analysis and Modeling of MEMS base Inertial Sensors / KTH Electrical Engineering, Stockholm 2008.– P.51.
Copyright (c) 2019 Рівні права