DOI: https://doi.org/10.20535/1970.50(2).2015.57667

АЛГОРИТМИ І ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ КОМПОНЕНТІВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛІ ТА РУХОМОГО ОБ’ЄКТА

Vitalii Nelepov, Vladislav Meleshko

Анотація


Розглянуті алгоритми вимірювань та обробки їх результатів для методу визначення компонентів магнітного поля, запропонованого В.А.Бледновим. Показано, що на точність визначення шуканих компонентів впливають не тільки похибки вимірювачів, але і обрані алгоритми.

На прикладі спрощеної моделі розглядається точність методу з урахуванням похибок вимірюючих приладів: магнітометрів, вимірювачів кутів та системи орієнтації рухомого об’єкта. Шляхом моделювання ідеальної та реальної роботи методу та оцінки точності обчислення шуканих величин, визначено оптимальні параметри алгоритму обробки даних.


Ключові слова


магнітний компас; магнітна девіація; магнітні параметри Пуассона

Повний текст:

PDF

Посилання


Blednov V. A., Basic principles for determining the components of the magnetic field of the Earth on a moving ferromagnetic carriers. The successes of the physical science, 1997, no 10, pp. 1113–1118. (Russian)

Blednov V. A., About the measurement of the magnetic field of the Earth power components on moving ferromagnetic carriers. Navigation and Hydrography, 2001, no.13, pp. 117–123.(Russian)

Krylov A. N., The basic theory of magnetic compass deviation. Kompasnoe delo (Sobr. Trudov akad. A. N. Krylova). [Compass case (Work assembly of ac. A. N. Krylov)]. Moscow, Morskoy transport, 1943. 342 p.(Russian)
Copyright (c) 2019 Рівні права