DOI: https://doi.org/10.20535/1970.49(1).2015.47063

МЕТОДИКА ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРИСТРОЇВ ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕШКОД

Maryna Chichuzhko

Анотація


В даній роботі запропонована методика якісної оцінки сучасних спеціалізованих пристроїв виявлення перешкод на основі теорії неповної подібності та розмірностей. Для цього створено перелік основних технічних параметрів сучасних спеціалізованих пристроїв виявлення фізичних перешкод; визначено узагальнений математичний опис, що пов’язує вибрані технічні параметри; запропоновано багатокритеріальний метод якісної оцінки сучасних спеціалізованих пристроїв виявлення перешкод на основі теорії неповної подібності і розмірностей; розраховано умовні критерії подібності; побудовано знакову модель залежності технічних параметрів спеціалізованих пристроїв виявлення фізичних перешкод в безрозмірних координатах; сформульовано проектні операції методики якісної оцінки спеціалізованих пристроїв виявлення фізичних перешкод. Розроблена методика дозволяє пришвидшити процес проектування і вибрати шлях по вдосконаленню та забезпеченню високої якості пристроїв даного типу.


Ключові слова


спеціалізовані пристрої; умовні критерії; знакова модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Shehovtsov B.A. , Lukashenko V.M. , Lukashenko A.G. , Lukashenko M.G. Analiz znachimyih parametrov ob'ekta peremescheniya na osnove teorii nepolnogo podobiya i razmernostey, Tr. III Mezhdunar. NPK “Umenie i novovedeniya”. Sofiya, «Byal GRAD-BG» OOD, 2007, vol. 10, pp. 35–38. (In Russian)

Ivanchenko I. A., Santoniy V.I. Primenenie diskretizatsii opticheskogo signala dlya izmeneniya koeffitsienta napravlennogo otrazheniya. Zbir. mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf. “Suchasni naukovi dosyagnennya – 2008”, 29-30 listopada 2008 r., Mikolayiv. Vol. II, pp. 277–283. (In Russian)

Petrovskiy N. P., Pinchuk G.N. Perimetrovyie tehnicheskie sredstva obnaruzheniya narushiteley: osobennosti vyibora, Sistemyi bezopasnosti sredstv svyazi, 2000, no 1, pp. 50–55. (In Russian)

Magauenov R. G. Sistemy ohrannoy signalizatsii: osnovyi teorii i printsipyi postroeniya : ucheb. posob. Moscow, Goryachaya liniya-Telekom, 2004. 367 h. (In Russian)

Panin O. A. Problemyi otsenki effektivnosti funktsionirovaniya sistem fizicheskoy zaschityi ob'ektov, BDI Publ., 2007, no 3, pp. 23-27. (In Russian)

Lukashenko V.M. , Utkina T.Y. , Chychuzhko M.V. , Lukashenko V.A. , Dyachenko M.A. , Shevchenko T.L. Bagatokryterialnyj metod yakisnoyi ocinky suchasnyh specializovanyh prystroyiv viyavlennya pereshkod na osnovi teoriyi nepovnoyi podibnosti, Klyuchovy voprosy v sovremennata nauka – 2013 : materialy` IX Mezhdunarodna nauchna praktychna konferenciya : (17 – 25 Apryl 2013, Sofiya, Bolgariya). Sofiya, «Byal GRAD-BG» OOD, 2013, vol. 34, pp. 14–19. (in Ukrainian)
Copyright (c) 2020 Рівні права