ФІЗИЧНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА МОДЕЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ

Andriy Lukasheneko, Maryna Chichuzhko, Valentyna Lukashenko

Анотація


В даній роботі запропонована фізична науково-технічна модель ефективного дослідження

мікроконтролерів (МК), яка забезпечує якісне розв’язання локальних задач при застосуванні відповідної мікропроцесорної системи керування в проблемно-орієнтованих системах. Проведено системний аналіз основних технічних параметрів множини моделей сучасних МК; визначено фізичне моделювання, розроблені критерії подібності за багатьма визначальними величинами, на базі властивостей теорії неповної подібності та розмірностей. Побудована багатокритеріальна знакова модель в безрозмірних координатах, візуалізація якої дозволяє швидко визначити тип МК, характеристики якого відповідають вимогам замовника. Розроблена та побудована фізична науково-технічна модель за допомогою запропонованої моделі електричної принципової схеми МК, розроблених моделей лістингу програм керування, завдяки яким візуалізація динаміки процесу забезпечується як на моніторі ноутбука, так і за допомогою яскравості вбудованого світлодіоду.


Ключові слова


науково-технічна модель; мікроконтролер; знакова модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Boyko V. I., Gurgiy A. M., Zhuykov V. Y. etc. Circuitry of electronic systems: Microprocessors and microcontrollers: textbook. Kyiv, High school, 2004. 399 pp.

Lukashenko A. G., Rudakov K. S., Upin R. E., Lukashenko V. M.Methodology perfecting the model mono- crystal microcontroller. Eastern-European Journal of enterprise technologies, 2011, Issue 5/9 (53), pp. 51–54.

Lukashenko A. G., Lukashenko D. A., Lukashenko V. M.Model of the effective digital-to-analog converter for specialized laser manipulators. BULLETIN of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series INSTRUMENT MAKING, 2011, no 40, pp. 112 – 118.

Lega U. G., Lukashenko V. M., Lukashenko A. G. Model of the hybrid multifunctional processor for problem-oriented management subsystems. BULLETIN of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series INSTRUMENT MAKING, 2006, no 32, pp. 289 – 290.

Algorithm for the reserves by power and speed performance supervisors based on the theory of incomplete similarity and dimensions, M. V. Chichuzhko, Aktualne problemy nowoczesnych nauk. – 2013: materiаły IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji: (07–15 czerwca 2013 roku, Przemyśl, Польша). – Przemyśl: Nauka i studia, 2013, no 30, pp. 14 – 18.

Lukashenko V.M., Chichuzhko M. V., Lukashenko D. A., Lukashenko V. A. Determination method of efficiency units for conditional similarity criterion. Herald of Cherkassy state technological university. Series: technical sciences. – Cherkassy, ChSTU, 2013, no 2, pp. 44 – 47.

Lukashenko V. M., Chichuzhko M. V., Lukashenko A. G., Lukashenko V. A. Сreation of multicriteria qualitative evaluation method of microcontroller manufacturers, Przemyśl: Nauka i studia, 2013, NR 17(85), pp. 97 – 102.

Lukashenko V. M., Chichuzhko M. V., Lukashenko A. G., Lukashenko D. A. Method extend the functionality of modern microcontrollers. Herald of Khmelnytskyi national university. Series:technical sciences. – Khmelnytskyi, КNU, 2013, no 6, pp. 186 – 189.
DOI: https://doi.org/10.20535/1970.47(1).2014.35711

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Рівні права