DOI: https://doi.org/10.20535/1970.47(1).2014.35619

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ ТЕПЛОВОЇ ДЕФЕКТОМЕТРІІ

Konstantin Seruy, Anatol Protasov, Anastasia Gluschenko

Анотація


У даній статті пропонується підхід, заснований на використанні результатів розв'язку прямої задачі теплопровідності і зближенні експериментальних та розрахункових даних. Для отримання розрахункових даних було проведено моделювання процесу теплового контролю в середовищі програмування FEMLAB, інтерактивне середовище для моделювання, що дає можливість вирішувати всі типи наукових і технічних завдань, заснованих на диференціальних рівняннях в часткових похідних. Процес моделювання полягав у створенні моделі об'єкта контролю із заданими геометричними параметрами, та присутніми дефектами відомих розмірів і місцем розташування. Також модель об'єкта контролю має теплофізичні характеристики, які відповідають характеристикам стали, а теплофізичні характеристики дефектів відповідають повітряним раковинам. Після чого, існуюча модель піддається тепловій дії зі відповідно заданими параметрами, візуально можна спостерігати розподілу теплового поля на поверхні об'єкта контролю. Інформативним параметром, в даній роботі, виступала різниця температур на дефектній і бездефектній ділянці поверхні об'єкта контролю, а саме зміна різниці температури за час нагрівання об'єкта контрю. Побудова часових залежностей для дефектів з різними геометричними параметрами і різною глибиною залягання, дозволило зробити висновки щодо неоднозначності впливу різних параметром дефекту на форму графіків даної залежності. Якщо аналізувати форми отриманих кривих за певний проміжок часу, можна з певною ймовірністю оцінити розміри внутрішніх дефектів об'єкта тепловим методом контролю.


Ключові слова


комп’ютерне моделювання; теплопровідність; дефект

Повний текст:

PDF

Посилання


Storozhenko V. A. Nerujnіvnij kontrol' jakostі promislovoї produkcії aktivnimi teplovimi metodami. Kyiv, Tehnіka, 1988. 127 p.

Sineglazov V. M. Ispol'zovanie mnogomernoj approksimacii dlja opredelenija parametrov defektov teplovymi metodami. Defektoskopija, 1993, no. 10, pp. 76-80.

Protasov A. G. Komp’juterne modeljuvannja procesіv teplovogo kontrolju dlja studentіv specіal'nostі «Nerujnіvnij kontrol' ta tehnіchna dіagnostika». Іnformacіjnі tehnologії і zasobi navchannja, 2009, no. 2, p. 16.
Copyright (c) 2020 Рівні права