DOI: https://doi.org/10.20535/1970.47(1).2014.35514

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ВЕЛИЧИНУ ВІДНОСНОГО ЗМІЩЕННЯ ОСЕЙ ДЕТАЛЕЙ, ЩО З’ЄДНУЮТЬСЯ, ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ СКЛАДАННІ

Svetlana Kuznetsova, Alexsandr Simakov, Evgeniy Panteleev

Анотація


Розглянуто задачу визначення величини відносного зміщення осей деталей, що з’єднуються, за умови автоматизованого складання. Викладено методику точністного аналізу конструкції пристрою для складання осесиметричних деталей, що базується на матричному методі у тривимірному просторі. Виконано практичні розрахунки величини відносного зміщення осей у складальному обладнанні.

Проведено аналіз впливу параметрів складального обладнання на точність суміщення осей з’єднуваних деталей. За допомогою викладеної методики може бути здійснена перевірка умов складальності вузла

Ключові слова


автоматизоване складання; складальне обладнання; відносне зміщення осей; матричний метод; точність суміщення; умови складальності

Повний текст:

PDF

Посилання


Simakov А. L. The method of definition of automatic assembly device’s acrid : Questions of defensive technique. Series 9. Special control systems, servo drives and elements. Мoscow, SТC “Infotechnique”, 1996. P. 33-36.

Мechanics of industrial robots: In 3 b. : the educational grant. Edition by К. V. Frolov, Y. I. Vorobyov. Мoscow, High school, 1988. 303 p.

I. I. Artobolevsky. Theory of mechanisms and machine : textbook for institute of higher education, 4-е edition. Мoscow, Science, 1988. 638 p.

А. L. Simakov, S. V. Kuznetcova. Methods and means automatic assembly: performance in phase spase. Kovrov, FSBE HPE “КSТА named after V. A. Degtyarev”, 2013. 176 p.
Copyright (c) 2020 Рівні права