DOI: https://doi.org/10.20535/1970.47(1).2014.35504

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІРОМАГНІТНОЇ КУРСОВЕРТИКАЛІ ПРИ МАГНІТНИХ ЗБУРЕННЯХ

Alla Klishta, Oleg Nesterenko

Анотація


Під час дії на гіромагнітну курсовертикаль магнітних збурень корекція датчиків кутової швидкості (ДКШ) за сигналами магнітометрів стає хибною. Виникає необхідність вимкнення магнітної корекції під час збурень. Недоцільним є вимкнення корекції при високочастотних магнітних збуреннях, а також вимкнення корекції на довгий час, що приводить до накопичення похибки. Необхідно знайти деякий компроміс у вимкненні магнітної корекції. З метою усунення вказаних недоліків, у даній роботі запропоновано алгоритм автоматичного вимкнення корекції ДКШ з використанням смугового фільтру та досліджено вибір параметрів цього фільтру. Представлено два підходи до вибору параметрів фільтру: для забезпечення заданої якості перехідного процесу та для забезпечення необхідної смуги пропускання. Наведено результати експериментальних досліджень курсовертикалі з використанням запропонованої методики

Ключові слова


гіромагнітна курсовертикаль; корекція датчиків кутової швидкості; магнітні збурення

Повний текст:

PDF

Посилання


Odincov A. A. [Theory and calculation of the gyroscopic instruments]. Kyiv, Vishcha shkola, 1985. 392 p.

Besekerskij V. A., Popov E. P. [The theory of automatic control systems]. Moscow, Nauka, 1975, 768 p. Print.

Iserman R. Digital control systems. Moscow: Mir, 1984, 541p. Print.

Nesterenko O. I. VIІI International Scientific and Technical Conference “Gyrotechnology, navigation, movement control and aerospace engineering”. Kyiv: NTUU “KPI”, 2011, 117-124 p.

Attitude and Heading Reference System datasheet, Web.
Copyright (c) 2020 Рівні права