DOI: https://doi.org/10.20535/1970.59(1).2020.210021

АВТОМАТИЗИЗОВАНА СИСТЕМА ВИПРОБУВАНЬ ІМПЛАНТАТОВ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬООЧНОГО ТИСКУ

Oleksiy Yanenko, Andriy Tkachuk, Roman Tkachuk

Анотація


Мета роботи. Імплантація дренажних пристроїв при глаукомі зазвичай виконується після попередніх невдалих процедур і є останнім шансом пацієнта зберегти зір. у статті описаний пристрій, що дає змогу автоматизувати процес передопераційної перевірки імплантатів різних типів, що використовуються для виведення внутрішньоочної рідини при глаукомі. такий прилад допоможе підвищити успішність операції та допоможе зберегти зір пацієнтам із глаукомою, завдяки попередній перевірці імплантатів на справність та параметри виведення внутрішньоочної рідини.

Методика. Для реалізації поставленої мети авторами на базі елементів мікросистемної техніки розроблена структурна схема автоматизованої системи для вимірювання та контролю параметрів імплантатів регулювання внутрішньоочного тиску.

Результати. Залежно від матеріалу та ступеню твердості імплантату можливі три випадки, коли імплантат відкривається раніше, водночас виникає ризик гіпотонії для ока пацієнта, пізніше - ризик гіпертонії й коли імплантант працює в зоні встановленого тиску. Авторами приводяться графіки тестування трьох імплантатів різного ступеню твердості, а також графік відтворюваності характеристики не дефектного імплантату.

Наукова новизна. Запропоновано метод перевірки параметрів імплантатів шляхом апаратного створення надлишкового тиску, з можливістю автоматизованого контролю параметрів передопераційної перевірки імплантатів.

Практична значимість. Розроблена автоматизована система для передопераційного тестування імплантатів, яка забезпечує: спрощення схеми з одночасною можливістю автоматизації процесу передопераційної перевірки імплантатів різних типів; дає змогу здобути підвищення чутливості, точності вимірювання та об’єктивності визначення параметрів імплантаті; визначення їхньої придатності для використання в медичній хірургічній практиці за параметрами виведення рідини, а саме тиску відкриття, закриття та відтворюваності характеристики під час повторного спрацювання, що сприятиме підвищенню ефективності проведених операцій; скорочення часу перевірки імплантату, який обмежується 2–3 хвилинами, і можливістю збереження інформації про параметрів, як в електронному (на комп’ютері), так і в паперовому вигляді.

Ключові слова


глаукома; внутрішньоочний тиск; імплантат; вимірювання тиску; тестування; автоматизація процесу; мікросистемна технікa

Повний текст:

PDF

Посилання


Kingman, Sharon. Glaucoma is second leading cause of blindness globally. Bulletin of the World Health Organization, 82 (‎11)‎, 887 - 888.

A. Agarwal, A. Shapero, D. Rodger, M. Humayun, Y. Tai and A. Emami, "A wireless, low-drift, implantable intraocular pressure sensor with parylene-on-oil encapsulation," 2018 IEEE Custom Integrated Circuits Conference (CICC), San Diego, CA, 2018, pp. 1-4. doi: 10.1109/CICC.2018.8357049

H. Bhamra, J. Tsai, Y. Huang, Q. Yuan, J. V. Shah and P. Irazoqui, "A Subcubic Millimeter Wireless Implantable Intraocular Pressure Monitor Microsystem," in IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, vol. 11, no. 6, pp. 1204-1215, Dec. 2017. doi: 10.1109/TBCAS.2017.2755596

Glaucoma Surgery: Treatment and Techniques, Luigi Caretti, Lucio Buratto and others, USA: Springer International Publishing, 2018. 133 р.

R. A. Tkachuk , A. A. Tkachuk, "Nedoliky drenazhnyh prystroi'v dlja vyvedennja vnutrishn'oochnoi' ridyny pry glaukomi', / Materialy IV Mizhnarodnoi' naukovo-tehnichnoi' konferencii", Teoretychni ta prykladni aspekty radiotehniky, pryladobuduvannja i kompʼjuternyh tehnologij“ prysvjachena 80-ty richchju z dnja narodzhennja profesora Ja.I. Procja, 20-21 chervnja 2019 roku. T.: FOP Paljanycja V. A., pp. 146–148, 2019. (Biomedychna Inzhenerija). (in Ukrainian)

Paul N. Schacknow, John R. Samples. The Glaucoma Book. USA: Springer, 2010. 1043 р.

B. Francis, Characteristics of glaucoma drainage implants during dynamic and steady-state flow conditions. Ophthalmology, 105(9), 1708–1714, 1998. doi: 10.1016/S0161-6420(98)99042-X

Patent US № 05656026, А61 1/00, 12.08. “Method of in vitro testing one-way pressure gradent limiting valved glaucoma dranage implants”, 1997

J. Cheng, L. Beltran-Agullo, Y. M. Buys, E. B. Moss, J. Gonzalez, & G. E. Trope, Flow Test to Predict Early Hypotony and Hypertensive Phase After Ahmed Glaucoma Valve (AGV) Surgical Implantation. Journal of Glaucoma, 25(6), 493–496, 2016. doi:10.1097/ijg.0000000000000318

J. M. Porter, C. H. Krawczyk, & R. F. Carey, "In Vitro Flow Testing of Glaucoma Drainage Devices", Ophthalmology, 104(10), 1701–1707, 1997. doi:10.1016/s0161-6420(97)30077-3

N. S. Choudhari, S. V. Badakere, A. Richhariya, S. N. S. H., Chittajallu, S. Senthil, & C. S. Garudadri, "Is Ahmed Glaucoma Valve Consistent in Performance?", Translational Vision Science & Technology, 7(3), 19, 2018. doi:10.1167/tvst.7.3.19

Andriy Tkachuk, Roman Tkachuk, Oleksiy Yanenko and Konstantin Shevchenko, "Automated implant testing system for intraocular pressure adjustment," 2020 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Slavske, 2020.
Copyright (c) 2020 Рівні права