ДИНАМІКА ЗМІН ПАРАМЕТРІВ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИНАХ

Vasilii Shvidkiy, Mykola Tereshchenko

Анотація


Проведено дослідження впливу лазерного випромінювання (ЛВ) на біологічні тканини при змінних потужностях та режимах генерації ЛВ. Встановлено залежності зміни потужності ЛВ, що пройшло крізь досліджуваний об'єкт, від потужності ЛВ на виході світловода. Встановлено відмінності проходження ЛВ крізь досліджувані біологічні тканини при модульованому та немодульованому режимах впливу. Перевірено залежності зміни температури біологічного об’єкта при немодульованому режимі впливу при низьких потужностях ЛВ. Досліджено декілька можливих способів контролю змін параметрів ЛВ при проходженні крізь біологічні тканини.


Ключові слова


лазерна терапія; потужність лазерного випромінювання

Повний текст:

PDF

Посилання


T. R. Klochko, “Vzay`modejstvy`e kogerentnogo svetovogo y`zlucheny`ya s by`ology`chesky`my` strukturamy`,” Bulletin of NTUU «KPI». Series Instrument Making, vol. 38, pp. 111–117, 2009. (in Russian)

T. R. Klochko et al., “Vply`v rezhy`miv svitlovogo elektromagnetnogo vy`prominyuvannya na ery`trocy`ty` barana,” Bulletin of NTUU «KPI». Series Instrument Making, vol. 36, pp. 143–150, 2008 (in Ukrainian)

M. F. Tereshhenko, S. P. Yakubovs`ky`j, “Ocinka ta kontrol` efekty`vnosti vply`vu na biologichny`j ob'yekt lazerny`m vy`prominyuvannyam,” Bulletin of NTUU «KPI». Series Instrument Making, vol. 44, pp 90–97, 2012. (in Ukrainian)

G. S. Ty`mchy`k, M. F. Tereshhenko, M. R. Pechena, “Monitory`ng zminy` temperatur pry` lazernij terapiyi,” Bulletin of NTUU «KPI». Series Instrument Making, vol. 47, pp. 156–162, 2014. (in Ukrainian)

M. F. Tereshhenko, “Doslidzhennya vply`vu lazernogo vy`prominyuvannya na temperaturni procesy` v biologichny`x tkany`nax,” Bulletin of NTUU «KPI». Series Instrument Making, vol. 49, pp. 153–158, 2015. (in Ukrainian)

N. V. Bezugla, T. R. Klochko, M. O. Bezugly`j, G. S. Ty`mchy`k, “ Strukturno-algory`tmichna realizaciya vy`znachennya opty`chny`x xaraktery`sty`k biologichny`x tkany`n u metodi kompleksnogo sposterezhennya za stanom BTO,” Bulletin of NTUU «KPI». Series Instrument Making, vol. 32, pp. 152–157, 2006. (in Ukrainian)

A. E. Pushkareva, “ Metody matematy`cheskogo modely`rovany`ya v opty`ke by`otkanej,” SPb: SPbSU ITMO, 2008. (in Russian)

N.G. Kokody`j, V.A. Ty`manyuk, A.M. Korobova, “Teplovыe processы v kozhe cheloveka pry` oblucheny`y` lazernыmy` y`mpul`samy`,” in XLVII International scientific-practical conference «Zastosuvannya lazeriv u medy`cy`ni ta biologiyi»,” 2017, pp. 137–139. (in Ukrainian)

N. F.Tereshhenko, Apyhty`n K.A., Prendyuk O.S., N.V. Mahy`nya, “ Y`spol`zovany`e programmno-apparatnogo kompleksa CARDIOMOOD v ocenke dejstvy`ya lazernogo y`zlucheny`ya na sostoyany`e vegetaty`vnoj nervnoj sy`stemы cheloveka,” Bulletin of NTUU «KPI». Series Instrument Making, vol. 50, no. 2, pp. 160–169, 2015.(in Russian)

S.F. Korndorf, K.V. Podmaster`ev, A.V. Dunaev , “ Metod kontrolya pogloshhennoj vnutreny`my` tkanyamy` dozы s uchetom pogloshhaemoj v эpy`dermy`se moshhnosty` y`zlucheny`ya pry` ny`zkoy`ntensy`vnoj lazernoj terapy`y`,” Lazerna medy`cy`na, vol. 7, pp. -711, 2003. (in Russian)
DOI: https://doi.org/10.20535/1970.54(2).2017.119570

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Рівні права