Історія журналу

"Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Приладобудування" заснований у 1970 році. Мав назву "Вестник Киевского политехнического института. Приборостроение" до 1992 р. Відновлено статус фахового видання ВАК України з назвою "Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Приладобудування", починаючи з вип. 24, який присвячений 40-річчю створення приладобудівного факультету НТУУ "КПІ".

У жовтні 2018 року збірник наукових праць переєстрований з автентичною назвою "Вісник Київського політехнічного інституту. Серія приладобудування"